Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kriminaalmenetluse tagamine"

Muudatused juriidilise isiku süüteovastutuses
Markus Kärner
2023 4-5, Lk 391 - 410
...isiku vastavat tegutsemist, seab kindlad nõuded ka kriminaalmenetlusele. KrMS 8. peatükis sätestatud kriminaalmenetluse......kriminaalmenetlusele. KrMS 8. peatükis sätestatud kriminaalmenetluse alustamise süsteem eeldab seda, et kriminaalmenetlust...
Kurjategija kinnipidamise õiguse probleeme
Kristo Adosson
2015 8, Lk 544 - 552
...tekkimise kriteeriumid ja kasutamise piirid saab tuletada kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 217 lõikest 4. Selle sätte kohaselt......instituudiga, mis annab igale inimesele võimaluse kriminaalmenetluse alustamises või tagamises jõuliselt kaasa lüüa. Seejuures...
Praktikas ilmnevaid probleeme karistuse mõistmisel
Timo Reinthal
2009 9, Lk 608 - 619
...ulatuses. Enam levinud süütegudeks osutusid kriminaalmenetluse registri järgi vargus (karistusseadustiku (KarS......ulatuses. Enam levinud süütegudeks osutusid kriminaalmenetluse registri järgi vargus (karistusseadustiku*3 ...
Vahistamised Eestis – kas liiga palju või liiga vähe?
Timo Reinthal
2007 10, Lk 675 - 680
...seaduslikud alused Vahistamise alused sätestab kriminaalmenetluse seadustiku *3 (KrMS) § 130 lõige 2, mille kohaselt......eeluurimiskohtuniku määruse või kohtumääruse alusel, kui isik võib kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduda või jätkuvalt toime panna kuritegusid...
Menetlustoimingute süsteem kui kohtumenetluse sisu
Eerik Kergandberg
1996 7, Lk 316 - 320
...küsimust menetlustoimingute süsteemist. Nõukogude kriminaalmenetluse õpikutes käsitleti näiteks iseseisvate, omavahel......ilmneb KrK §-st 45 [5, lk 137; 4, lk 207]. Saksa kriminaalmenetluse teoorias valitseva arvamuse kohaselt ei peeta topeltfunktsionaalsete...
Kriminaalmenetluse reform: reformi ootel
Enno Loonurm
1996 7, Lk 321 - 323
...professor Eerik Kergandberg arendama mõttevahetust kriminaalmenetluse reformiga seonduva üle. Nimetatud kriminaalõiguse valdkond......kui praktikutest juristide hulgas, vähemalt seni, kuni kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu ei ole veel lõplikult valminud...
Isiku vahi alla võtmine – ühepoolne kohtulik arutelu
Andres Suik
1997 4, Lk 196 - 198
...hõlmab kahtlustatavat, süüdistatavat ja kohtualust kriminaalmenetluse koodeksi tähenduses. Seega põhiseaduse § 20 punkt......kehtestamise eriseadusele. Selleks eriseaduseks on kriminaalmenetluse koodeks. KrMK § 73 lõike 1 kohaselt võib vahi alla...
Corpus Juris ja Eesti kriminaalprotsess
Jaan Ginter
1999 4, Lk 184 - 187
...Eesti põhiseaduse vahel; 2) konflikt CJ ja Eesti kriminaalmenetluse koodeksi vahel; 3) erinevate rahvusvaheliste ja......supranatsionaalsete instrumentide mõju rahvuslikele kriminaalmenetluse normidele. Corpus Juris ja põhiseadus Esmaseks...
1  2  järgmine lehekülg»