Menüü

Kokkuvõte

Sellise üldteema all peeti 24. ja 25. novembril 1995.a Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja Juristide Täienduskeskuse korraldusel rahvusvaheline seminar enam kui 40 osavõtjale. Kuulati 12 ettekannet, neist 4 väliskülalistelt. Alljärgnevalt ülevaade ettekannetest*1.

Õigusloome organisatsioonilistest alustest ning edasistest arenguteedest rääkis justiitsministeeriumi asekantsler Priidu Pärna. Kui eraõiguse valdkonnas on jõutud juba palju ära teha ja praeguse seisuga võime siin rääkida õigusloome terviklikust süsteemist, siis avalikus õiguses tuleb selline süsteem veel luua. Justiitsministeeriumi osakonnajuhataja Heiki Loot visandaski oma ettekandes põhiskeemi, mille alusel tuleks hakata välja arendama avalikõiguslike distsipliinide seda osa, mis käsitleb karistusõigust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse