Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "süütegu"

Kurjategija kinnipidamise õiguse probleeme
Kristo Adosson
2015 8, Lk 544 - 552
Üldine kurjategija kinnipidamise õigus on õiguskorra poolt igaühele tagatud õigus, mille tekkimise kriteeriumid ja kasutamise piirid saab tuletada kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 217 lõikest 4. ...
Faktilise ühingujuhi karistusõiguslik vastutus
Marko Kairjak
2011 7, Lk 540 - 547
...tingituna mitmel korral kokku puutunud olukorraga, kus süütegude toimepanemisega seotud juriidilist isikut või süütegusid......toimepanemisega seotud juriidilist isikut või süütegusid toime pannud juriidilist isikut juhtis isik, kes...
1  2  3  4  järgmine lehekülg»