Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "süütegu"

Küüditamine kui inimsusevastane kuritegu
Enn Sarv
1999 2, Lk 92 - 100
Autori eesmärk on kirjeldada ja seletada Eestis kehtivat õigust. Nagu artiklist selgub, kuulub inimsusevastaste kuritegude toimepanijate hulka üsna palju okupatsiooniaegseid kollaborante ja neid tuleb ...
Kriminaalkaristus majandusettevõtetele
Erich Samson
1999 8, Lk 366 - 370
...karistatava pettusega ja kas üldse on toime pandud süütegu või tuleb kõne alla üksnes eraõiguslik vastutus. Kui......lahutamatut tahtlust. See on hädavajalik, et piiritleda süütegu lihtsalt eraõiguslikust vastutusest. Siin saab lähtuda...
Karistusseadustiku süüteomõiste ja deliktistruktuur
Jaan Sootak
2001 7, Lk 447 - 455
...aasta karistusseadustiku eeskujul taastatud) üldmõiste „süütegu“ (vt ka allpool ptk 5). Terminoloogilised muudatused......aasta karistusseadustiku eeskujul taastatud) üldmõiste „süütegu“ (vt ka allpool ptk 5). Terminoloogilised muudatused...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4