Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "süütegu"

Eksimus Eesti karistusõiguses
Elina Elkind
2004 6, Lk 375 - 382
Artiklis käsitletakse eksimuse dogmaatikafiguuriga seotud küsimusi Eesti karistusõiguses, toetudes karistusseadustikus väljendatud põhimõtetele. Eksimuse käsitluses on karistusseadustiku jõustumisega tehtud ...
Ettevaatamatus – uuenev dogmaatikafiguur
Jaan Sootak
2003 2, Lk 92 - 106
... Deliktitüübilt võib ettevaatamatusest toimepandud süütegu olla nii teo- kui ka tagajärjedelikt. Teodelikti korral......tegevusetusdelikti. Ettevaatamatusest toimepandav süütegu on enamasti sellisena eriosas ka tähistatud (nt §...
Telekommunikatsioonialased õigusrikkumised
Indrek Metusa
2002 5, Lk 312 - 320
...sidevõrgust on kõrgemal tasemel ning võimalused vastavaid süütegusid toime panna on suuremad. Ka arvutikuritegude......probleeme. Sätte asetsemine avaliku rahu vastaste süütegude peatükis ja avaliku võimu teostamise vastaste süütegude...
Kohtulahendid

1995 2, Lk 71 - 73
Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuotsus 10. jaanuarist 1995. a. R.U. süüdistusasjas KrK §78 lg. 2 järgi Kuritegeliku seisundi puhul, mis algas kriminaalseaduse eelmise redaktsiooni kehtimise ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»