Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "süütegu"

Eksimus Eesti karistusõiguses
Elina Elkind
2004 6, Lk 375 - 382
Artiklis käsitletakse eksimuse dogmaatikafiguuriga seotud küsimusi Eesti karistusõiguses, toetudes karistusseadustikus väljendatud põhimõtetele. Eksimuse käsitluses on karistusseadustiku jõustumisega tehtud ...
Ettevaatamatus – uuenev dogmaatikafiguur
Jaan Sootak
2003 2, Lk 92 - 106
... Deliktitüübilt võib ettevaatamatusest toimepandud süütegu olla nii teo- kui ka tagajärjedelikt. Teodelikti korral......tegevusetusdelikti. Ettevaatamatusest toimepandav süütegu on enamasti sellisena eriosas ka tähistatud (nt §...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»