Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "süütegu"

Faktilise ühingujuhi karistusõiguslik vastutus
Marko Kairjak
2011 7, Lk 540 - 547
...tingituna mitmel korral kokku puutunud olukorraga, kus süütegude toimepanemisega seotud juriidilist isikut või süütegusid......toimepanemisega seotud juriidilist isikut või süütegusid toime pannud juriidilist isikut juhtis isik, kes...
Valikuliselt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikast õiguse tõlgendamisel ja edasiarendamisel
Elina Elkind, Erkki Hirsnik, Eerik Kergandberg, Lea Kivi, Mervi Kruusamäe, Margus Mõttus, Andres Parmas, Priit Pikamäe, Juhan Sarv, Jaan Sootak
2009 8, Lk 540 - 554
...ettevaatamatusest tekitatud oluline kahju keskkonnale. Ehkki see süütegu on koosseisutüübilt spetsiifilise teokirjeldusega......kriminaalkolleegiumi praktikas väljendatud seisukoha järgi õiguslikus mõttes süütegu toime ei pane. *8 Kuigi selline järeldus kujutab...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»