Menüü

Eluohtliku tervisekahjustuse tekitamise katse. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsus 3-1-1-68-12 ja seotud otsus 3-1-1-57-10

Autor:
Number 2012/8
Lk 647-651

Kokkuvõte

Riigikohtu lahendi pinnalt peatub autor kaastäideviimise problemaatikal ning selgitab kumulatiivse põhjuslikkuse ja suktsessiivne kaastäideviimise instituute. Riigikohus asus kommenteeritavas kaasuses seisukohale, et süüdistatavad vastutavad kuriteokatse eest, ehkki tagajärg on reaalselt saabunud. Autor avab sellise lahenduskäigu loogikat.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse