Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "isikuvastased süüteod"

Vestlusring „Vastsündinute elu lõpu väärikus“

2017 5, Lk 358 - 365
Vestlusringis osalesid Ida-Tallinna Keskhaigla jurist Marika Žmenja, Ida-Tallinna Keskhaigla neonatoloogia osakonna juhataja ja Eesti Perinatoloogia Seltsi asepresident Pille Andresson ja roomakatoliku ...
Süüteod elu ja tervise vastu
Jaan Sootak
2014 8, Lk 603 - 610
...Isikuvastased süüteod moodustavad karistusõiguse eriosa traditsioonilise......lahendused ja miks need alati ei tööta Isikuvastased süüteod moodustavad karistusõiguse eriosa traditsioonilise...
Lisandusi Riigikohtu lahendile 3-1-1-79-10
Ants Nõmper
2011 2, Lk 162 - 164
Riigikohus tegi 29. novembril 2010 meditsiiniõiguslikult huvipakkuva otsuse. Artikkel tutvustab nimetatud lahendit eelkõige kahe teemaga seoses: esiteks ravijuhendite tähenduse ja teiseks ...
1  2  3  järgmine lehekülg»