Menüü

Kokkuvõte

Artikkel kommenteerib Riigikohtu 9. novembri 2017. a kohtuotsust.

Riigikohus selgitas selles asjas, kuna on tegemist julmal või piinaval viisil tapmisega; kuidas subsumeerida süüdlase käitumine, kui esimene episood kujutab endast lõpuleviidud tapmist (karistusseadustiku (KarS) § 113), teine aga korduva tapmise, seega mõrva katset (KarS § 114 lg 1 p 3 ning § 22 lg 2) ning millist motiivi saab pidada madalaks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse