Menüü

Kokkuvõte

See on teine kord, kui mul on võimalus avaldada arvamust Eesti Vabariigi karistusseadustiku üldosa seaduse eelnõu kohta. Esimese kommentaari andsin 1994. aastal ja see puudutas nii karistusseadustiku eelnõu üldosa kui ka eriosa.*2 Seekord paluti minu arvamust vaid üldosa kohta.*3 Eelnõu prantsusekeelne tõlge oli väga selge ja arusaadav. Siiski on eelnõu kohta arvustavate märkuste tegemine alati raske ülesanne, kui puuduvad selgitavad märkused. Ühe riigi karistusseadustikku saab hästi mõista vaid selle riigi poliitilise, sotsiaalse, õigusliku ja majandusliku olukorra kontekstis ning konkreetse riigi õigusliku doktriini taustal, nagu sai juba nenditud ka mu eelmises kommentaaris. Mõned minu märkused ei oleks ehk olnud vajalikudki, kui oleksin saanud abiks kasutada selgitusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse