Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistuse liigid ja määrad"

Muudatused juriidilise isiku süüteovastutuses
Markus Kärner
2023 4-5, Lk 391 - 410
...lg 3 ja 8). b. Tõsteti juriidilise isiku rahalise karistuse ülemmäära ning kaotati käibepõhise rahalise karistuse......ülemmäära ning kaotati käibepõhise rahalise karistuse summaline ülemmäär (KarS § 44 lg 8 ja 9 – p 3.2);...
Vanglakaristus ja vanglasüsteem Saksamaal
Christoph Flügge
2004 3, Lk 189 - 191
...anktsiooniõiguse põhiprintsiibid, eriti vabadusekaotusliku karistuse kohaldamise osas, erinevad Euroopa riikides oluliselt......sanktsiooniõigusest, mille põhiprintsiipideks on vanglakaristuse kohaldamine ultima ratio ning lühiajaliste vangistuste...
Ärikeeld kui ettevõtlusvabaduse riive
Priit Manavald
2003 7, Lk 457 - 463
...intensiivsus on võrreldavad karistusseadustikus lisakaristusena ettenähtud tegutsemiskeeluga, võrreldakse artiklis......või väärtegudena ja näeb nende toimepanijatele ette karistused. See ei ole aga kaugeltki ainus viis ettevõtlusvabaduse...
1  2  järgmine lehekülg»