Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistuse liigid ja määrad"

Kas kurtide dialoog?
Jaan Sootak
1996 3, Lk 102 - 105
...uusaja alguse kriminaalõigusele olid omased kehalised karistused ja surmanuhtlus oma rohkete liikidega. Valgustusideede levik......alles seoses moodsate vanglasüsteemide ning parandava karistuse idee levikuga XIX sajandi keskel. Samasse aega langeb...
Kas Eestis on vaja surmanuhtlust?
Jaan Ginter
1996 3, Lk 105 - 107
...mil tapja ei ole võimeline arvesse võtma potentsiaalse karistusena surmanuhtlust; - ettekavatsetud tapjad ei pea......tapjatest, keda võiks surma mõista, paneks sellise karistuse mittekasutamisel toime uue tapmise. Eksliku surmanuhluse...
Eutanaasia ja surmanuhtlus
Piibe Jõgi
1996 3, Lk 108 - 110
...üldpreventiivne toime, kui ükskõik millisel teisel karistusel. See on karistus, mis tõsiselt hirmutab. 2. On......keegi võimeline objektiivselt hindama. Nii ei saa ka raskeima karistuse määramine olla objektiivne. 2. Kaua vangis viibinud...
Surmanuhtlus kui eetiline nihestus
Margus Pärnamets
1996 3, Lk 113 - 115
...kindlaks, missugused teod on kuriteod ning kehtestab karistused ja muud mõjutamisvahendid ning nende kohaldamise......elu? Kas surmanuhtluse puhul saab rääkida teenitud karistusest – kas siis on õigus jalule seatud? Kas keegi võidab midagi...
Õigus vabadusele ja turvalisusele
Uno Lõhmus
1996 3, Lk 128 - 134
...peeta vabadusevõtmist võimalikuks mitte igasuguse karistuse, vaid üksnes vabadusekaotusliku karistuse täitmiseks......vaid üksnes vabadusekaotusliku karistuse täitmiseks. Põhiseaduses nähakse ette vabaduse võtmise...
«eelmine lehekülg  1  2