Menüü

Kokkuvõte

Ajakirjas Juridica avaldatud Jaak Kirikali artikkel Vara üldkonfiskeerimine parandamisele kuuluv kohtuviga?*1 on toonud Riigikohtusse mitmeid avaldusi kohtuvea parandamiseks okupatsiooniaegsetes kohtulahendites. Avaldustes taotletakse nõukogude kohtute poolt Eesti Vabariigi kodanike NSVL Ülemnõukogu Presiidiumi 4. juuni 1947 seadluse kriminaalvastutuse kohta riigi- ja ühiskonnavara riisumise eest ja muude nõukogude kriminaalseaduste järgi süüdimõistmisel rakendatud vara konfiskeerimise tühistamist. Seejuures ei seondu nendele süüksarvatud teod Eesti Vabariigi iseseisvuse eest ja Eesti rahvale tehtud ülekohtu vastu peetud võitlusega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse