Menüü

Kokkuvõte

1961. aastal kehtestati Eesti NSV kriminaalkoodeks (edaspidi ENSV KrK). Sellest ajast võib kohus kuriteo toimepannud alaealise suhtes kohaldada kasvatuslikke mõjutusvahendeid. Seda juhul, kui kohus leiab, et alaealist saab mõjutada kriminaalkaristust kohaldamata. ENSV KrK §61 lg 1 olid need sätestatud kui kasvatusliku iseloomuga sunnivahendid:

1 paigutamine eri-õppekasvatusasutusse (p 1),

2 paigutamine ravikasvatusasutusse (p 2).

Nende kohaldamise eelduseks oli: kuriteo mitte suur ühiskonnaohtlikkus ja alaealise parandatavus kriminaalkaristust kohaldamata (ENSV KrK §10 lg 3).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse