Menüü

Kokkuvõte

Saksa karistusseadustiku sanktsioonisüsteem on eelmise sajandi seitsmekümnendate aastate algusest saadik püsinud pea muutumatuna. Kuigi üldiselt leitakse, et Saksa sanktsioonisüsteem tervikuna on end praktikas õigustanud, toimub kriminaalpoliitiline diskussioon sanktsioonisüsteemi mitmekesistamise üle.

Artiklis tutvustatakse üksikuid aktuaalseid reformiettepanekuid nagu ettepanek suurendada üldkasuliku töö rolli, arendada juhtimisõiguse äravõtmise edasi põhikaristuseks, laiendada karistusest tingimisi vabastamise võimalusi ja juurutada elektroonilist koduaresti, samuti muid muutmiskavasid, mis autorite hinnangul võivad saada uute reformide aluseks. Antakse ka ülevaade noorsookaristusõiguse reformiideedest, kus ühe variandina on tehtud ettepanek loobuda noorsookaristusõiguse kasvatuslikust eesmärgist. Autorid on eripreventsioonist eemaldumise suhtes selgelt eitaval seisukohal ja oponeerivad tehtud ettepanekule.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse