Menüü

Kokkuvõte

Sanktsiooniõiguse põhiprintsiibid, eriti vabadusekaotusliku karistuse kohaldamise osas, erinevad Euroopa riikides oluliselt. Autor annab ülevaate Saksa sanktsiooniõigusest, mille põhiprintsiipideks on vanglakaristuse kohaldamine ultima ratio ning lühiajaliste vangistuste kohaldamine ainult erandjuhtudel. Autor annab ülevate ka Saksamaal mõistetud karistuste statistikast, esitades selle võrdluses teiste Euroopa riikidega. Autor nendib, kuigi kinnipeetavate arv on Saksamaal suhteliselt väike, on lühiajaliste vangistuste protsent vaatamata ponnistustele selle karistusliigi kohaldamist minimeerida, ikkagi kõrge. Artiklis peatutakse lühidalt ka sanktsioonisüsteemi reformikavadel.

Sanktsioonisüsteemi tutvustamise kõrval annab autor ülevaate ka vangalasüsteemist Saksamaal. Seejuures tuuakse esile probleemid, mis seonduvad kinnipeetavate kindlustamisel töökohaga ja naiskinnipeetavate erivajadustega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse