Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistuse täideviimine"

Üksikvangistus õigusteaduses ja teistes teadustes
Laura Glaase
2021 1, Lk 71 - 80
...soovitavalt vähemaga, ning et ühtegi vangi ei hoitaks karistusena katkematult isolatsioonis ülempiirist kauem. CPT......vangide protsent, kelle suhtes kohaldati distsiplinaarkaristuse tõttu üksikvangistuse režiimi, ei seostunud füüsiliste...
Usuvabadus vanglas
Margot Olesk
2015 10, Lk 686 - 700
Kui vanglainstitutsiooni ajaloos religioon ja isiku korrigeerimine olid lahutamatult seotud, siis sekularismist mõjutatuna hakkas 20. sajandil ka vanglas usk eralduma isiku ühiskonda taastoomise missioonist ...
Jälitustoimingud vanglas
Jaana Aduson
2015 10, Lk 701 - 706
...mille eelduseks on vabaduses viibimine, ning et vanglakaristuse määramine ja kandmine tähendab isiku jaoks juba karistuse......määramine ja kandmine tähendab isiku jaoks juba karistuse olemusest tulenevalt mitme põhiõiguse piiramist....
Vangide arvu vähendamise tagamaad
Margo Põbo
2011 10, Lk 768 - 778
...kaks meedet: vangistuse pikkuse lühendamine ja vanglakaristuse osakaalu vähendamine.*4 Nüüd, kui aasta 2011 on......aastaga 1,5?korda. Samas ei muutunud retsidiivsus karistuse täielikult ära kandnute hulgas, kus see on püsinud...
Vanglakaristus ja vanglasüsteem Saksamaal
Christoph Flügge
2004 3, Lk 189 - 191
...anktsiooniõiguse põhiprintsiibid, eriti vabadusekaotusliku karistuse kohaldamise osas, erinevad Euroopa riikides oluliselt......sanktsiooniõigusest, mille põhiprintsiipideks on vanglakaristuse kohaldamine ultima ratio ning lühiajaliste vangistuste...
Üldkasulik töö. Karistusseadustik ja rakenduspraktika
Anne Kruusement
2003 6, Lk 436 - 442
...karistuspoliitikat reforminud. Surmanuhtlus on kaotatud, kuid vanglakaristuse osatähtsus on jätkuvalt küllaltki suur. Samas on käivitunud......uusi karistamise võimalusi, sealhulgas uue asenduskaristuse – üldasuliku töö vangistuse asemel. Artiklis antakse...
1  2  järgmine lehekülg»