Menüü

Kokkuvõte

Aastakümneid on ühiskond olnud teadlik tubaka suitsetamise ja passiivse tubakasuitsu sissehingamise kahjulikust mõjust tervisele. Tubaka tarbimise vähendamiseks on mitmed riigid kogu maailmas välja töötanud tubaka tarbimise vähendamise poliitika, mille läbi suunatakse ühiskonda järjest rohkem tubaka tarvitamisest loobuma. Tubakapoliitika kujundamise alusdokumendiks kogu maailmas on 2005. aastal vastu võetud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsioon. Seda on peetud üheks tõhusamaks vahendiks, saavutamaks kontroll tubakatoodete tarvitamise üle, ning suurem osa tubakavastasest poliitikast on seotud eelnimetatud raamkonventsiooniga. Raamkonventsiooni on ratifitseerinud 181 riiki, sealhulgas ka Eesti, Ühendkuningriik, Kanada ja Uus-Meremaa.

Käesolevas artiklis antakse ülevaade Anglo-Ameerika õigussüsteemis kehtestatud täieliku suitsetamiskeelu rakendamisest kinnistes asutustes, keelu rakendamise vajalikkusest ning põhjendustest ja selle efektiivsusest. Artikkel annab ka lühiülevaate kohtute seisukohtadest eelnimetatud teemal.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse