Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistuse kohaldamine"

Korduvarvestamise keeld karistuse kohaldamisel
Jaan Sootak
2016 8, Lk 581 - 592
...aristusseadustiku (KarS) § 59 kohaselt ei arvestata karistuse mõistmisel neid kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid......isiku süüdimõistmise alus, ei saa seda uuesti kasutada karistuse kohaldamisel ja karistust seetõttu vähendada või suurendada...
Valikuliselt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikast õiguse tõlgendamisel ja edasiarendamisel
Elina Elkind, Erkki Hirsnik, Eerik Kergandberg, Lea Kivi, Mervi Kruusamäe, Margus Mõttus, Andres Parmas, Priit Pikamäe, Juhan Sarv, Jaan Sootak
2009 8, Lk 540 - 554
... KarS § 56 lõikest 1 tulenevat süüpõhimõtet kui karistuse kohaldamise esmast alust on Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikas......suurust mõjutavaid asjaolusid ja süü tähendust mõistetava karistuse liigi ja määra valikul. *47 Kriminaalkolleegium...
Karistusjärgne kinnipidamine ja Eesti kriminaalpoliitika
Jüri Saar
2009 2, Lk 114 - 123
...kasutama isikute suhtes, kes on kohtu poolt mõistetud karistuse täies ulatuses ära kandnud, kuid kes võivad kalduda......kasutama isikute suhtes, kes on kohtu poolt mõistetud karistuse täies ulatuses ära kandnud, kuid kes võivad kalduda...
Ohtlikkuse arvestamine karistuse mõistmisel kohtupraktikas
Heili Sepp
2008 8, Lk 539 - 546
...süüteost, tähendaks seda, et konkreetse kuriteo eest karistuse mõistmise asemel hakataks andma hinnangut isikule......on.“ Samas märgitakse ka: „Igal juhul ei tohi aga karistuse ülemmäär ületada seda piiri, mis tuleneb süü suurusest...
Üldkasulik töö. Karistusseadustik ja rakenduspraktika
Anne Kruusement
2003 6, Lk 436 - 442
...karistuspoliitikat reforminud. Surmanuhtlus on kaotatud, kuid vanglakaristuse osatähtsus on jätkuvalt küllaltki suur. Samas on käivitunud......uusi karistamise võimalusi, sealhulgas uue asenduskaristuse – üldasuliku töö vangistuse asemel. Artiklis antakse...
1  2  järgmine lehekülg»