Menüü

Kokkuvõte

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtuotsus
10. jaanuarist 1995. a.
R.U. süüdistusasjas KrK §78 lg. 2 järgi

Kuritegeliku seisundi puhul, mis algas kriminaalseaduse eelmise redaktsiooni kehtimise ajal ja vältas ka pärast selle uue redakstiooni kehtestamist, rakendatakse käesoleval ajal kehtivat kriminaalseaduse redaktsiooni.

R.U. tunnistati Jõgeva Maakohtu 25. augusti 1994. a. otsusega süüdi KrK § 78 lg. 2 järgi selles, et ta kutsealusena alates märtsist 1993. a. hoidub tahtlikult kõrvale kaitsejõudude tegevteenistusse ilmumisest ning talle mõisteti karistuseks 4 kuud vabadusekaotust poolkinnises vanglas. Maakohus lähtus käitumisele õigusliku hinnangu andmisel ja karistusmäära valikul R.U. käitumislaadist ja isiksuse tunnustest - tema jätkuvalt ükskõiksest suhtumisest kaitsejõudude tegevteenistusse kutsumisest tulenevatesse kohustustesse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse