Menüü

Kokkuvõte

Artikkel on koostatud Sisekaitseakadeemia politseikadettide ja politseiametnikest magistrantide kodutööde põhjal, mis koguti kahe aasta jooksul riigiõiguse põhiõigusalase erikursuse ning haldusõiguse kursuse raames. Tudengid pidid koostama politsei tõestisündinud (sündidavõiva) põhiõigusriive kohta juhtumikirjelduse ja analüüsima, kas kirjeldatud juhtumi puhul oli tegu põhiõiguste rikkumisega; haldusõiguses siis vastavalt haldusmenetluse seaduse ja politsei- või eriseaduse rikkumisega. Autorid analüüsivad esitatud juhtumikirjeldusi ja tõdevad, et politsei tegevust reguleeriv normistik ei ole praegusel ajal süsteemne. Politseiseadus selle praegusel kujul politseinikku tema töös ei toeta, jättes mitmed olulised küsimused reguleerimata või reguleerides puudulikult. Politsei tegevuse õiguslik regulatsioon vajaks põhjapanevat reformi. Selgelt ja üheselt mõistetavalt peaks reguleeritud olema need tingimused, mille esinemisel politsei võib reageerida, kuidas ta võib reageerida ning kelle suhtes ta võib reageerida.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse