Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "politseiõigus"

Julgeoleku mõiste
Janar Jäätma
2020 2, Lk 71 - 78
Igas riigis on organid, mis muu hulgas julgeoleku eesmärgi nimel tegutsevad. Eelduslikult tegutsevad nad õiguse alusel. Kui õiguses kõneldakse julgeolekust, kangastub paljudele esimese mõttena põhiõiguste ...
E-residentsus
Ruth Annus
2014 10, Lk 740 - 750
Globaliseeruvas maailmas muutub turvaline andmevahetus ja ligipääs e-teenustele küberohtude tõttu üha olulisemaks. Eestis on kasutusel üks maailma arenenuimaid e-riigi ja turvalise digitaalsete isikut ...
Avaliku korra mõiste põhiseaduses
Mait Laaring
2012 4, Lk 247 - 261
...tuleneda ka immanentsed põhiõiguspiirangud. Prantsuse politseiõiguslik avaliku korra mõiste, mis sisaldub Code des communes’i......avaliku korra mõiste, mis sisaldub Code des communes’i politseiõiguslikus üldklauslis, konkretiseerib põhiseaduslikku...
Piinamine õigusriigis?
Eric Hilgendorf, Sten Lind, Paavo Randma
2004 10, Lk 661 - 671
...pressiti temalt välja*6 ning see, kuidas sätestada politseiõiguses spetsiifiline pädevus või koguni nõue piinamiseks......juhul kehtib kriminaalmenetlusseadus, teisel juhul politseiõigus. Edasi puudutab see kaasus Saksa õiguskorra ja...
Põhiseaduse nõuded politseiõigusele
Holger Schwemer
2004 7, Lk 443 - 451
...Põhiseadusest tuleneb rida nõudeid, mida riik oma politseiõiguse kujundamisel peab arvestama. Eesti ja Saksa põhiseadused......Artiklis selgitatakse, millised on põhiseaduse nõuded politseiõigusele ja mil viisil on Saksamaa politseiõigus nende põhimõtetega...
Politsei sisemise rahu tagajana
Katri Jaanimägi
2004 7, Lk 452 - 460
...pealkirjas kasutatud „sisemise rahu tagamine“. Eesti politseiõigusele on ette heidetud, et ei tehta selget vahet politsei......ja ohutõrje vahel. Korduvalt on leitud, et Eesti politseiõiguse olukord ei vasta nõuetele, mida esitavad nüüdisaegsele...
Korrakaitse seaduse eelnõust
Oliver Kask
2004 7, Lk 468 - 472
Kehtiv politseiseadus pole piisavalt täpne ja selge, et oleks võimalik rääkida põhiõiguste piiramisest seaduse alusel. See oligi põhjus, miks kui 1997. aastal asuti Justiitsministeeriumis Saksa ekspertide ...
1  2  järgmine lehekülg»