Menüü

Kokkuvõte

Eesti võeti Euroopa Nõukogusse 14. mail 1993.a. Samal päeval kirjutas Eesti alla Euroopa inimõiguste konventsioonile ja selle lisaprotokollidele. Praegu tegeleb Riigikogu konventsiooni ratifitseerimisega ja on loota, et lähemal ajal see dokument Eestis ka jõustub. Nimetatud konventsiooni jõustumisega on aga seotud rida probleeme.

Selle jõustumine tähendab, et varsti võivad inimesed inimõiguste konventsiooni alusel kohtusse pöörduda, kui nende õigusi on Eesti riigis rikutud. Teiseks tuleb otsustada, kas Euroopa inimõiguste konventsioon on täidetav ilma vastava rakendamisseaduseta, nagu näiteks Austrias ja Saksamaal, või on Eesti Vabariigis vaja vastu võtta sellekohane seadus nagu tehti Inglismaal. Küsimusele vastates tuleks lähtuda põhiseadusest ja rahvusvahelise õiguse kohast meie õigussüsteemis. Põhiseaduse § 3 ütleb: „Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid on Eesti õigussüsteemi lahutamatu osa“. See säte ei anna vastust küsimusele, kas üldtunnustatud põhimõtete hulka kuuluvad ka Eesti Vabariigi poolt ratifitseeritud lepingud. Vastust ei leia ka põhiseaduse sellest osast, kus räägitakse välissuhetest ja lepingutest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse