Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tõendamine kriminaalmenetluses"

Isiku äratundmiseks esitamine kriminaalmenetluses
Meris Sillaots
2024 4, Lk 282 - 292
...äratundjaks on tunnistaja või kannatanu, kelle suhtes on kriminaalmenetluses rakendatud anonüümsust); b) kui äratundja isik on......kahtlustatava nõusolekul, sest tal ei ole kohustust kriminaalmenetluses aktiivselt osaleda rääkimise kaudu. Seejuures on oluline...
Tõendi lubatavus kriminaalmenetluses
Meris Sillaots
2023 9, Lk 769 - 779
...tõendina. 1. Sissejuhatus Tõendite kogumine kriminaalmenetluses peab toimuma kooskõlas seaduses sätestatuga. Kui tõend......kohta, millised on keelatud ülekuulamismeetodid Saksa kriminaalmenetluses ja kas Eesti kriminaalmenetluse seadustik vajab selles...
Alaealise tõendiallika usaldusväärsus
Paavo Randma
2022 1, Lk 39 - 52
...kirjanduses leitud, et 3–4-aastased lapsed ei saa kriminaalmenetluses reegeljuhtumil olla põhitunnistajaks. Põhitunnistajana......modifitseerumisest, kuigi ka ainult detailide muutumisel võivad kriminaalmenetluses olla mõistagi karmid tagajärjed. Nimelt on mälu-uuringute...
Isikulise tõendiallika usaldusväärsuse kontroll
Paavo Randma
2021 9, Lk 636 - 646
...Võib täie kindlusega väita, et kriminaalmenetluses on tihti peamise tähendusega just isikulistest tõendiallikatest...... 1. Sissejuhatuseks Üheks kandvaks tõendiliigiks kriminaalmenetluses on isikulise tõendiallika ütlused *1 (KrMS *2 § 63...
Ekspert kohtuistungil
Hendrik Kaing
2021 7-8, Lk 502 - 517
...I, 21.04.2021, 15. *115 A. Tšitškan. Narkojoobe tõendamine KarS § 424 mõttes. Kohtupraktika analüüs. Riigikohus...
Quo vadis, kohtuekspertiis?
Gunnar Tasa
2021 7-8, Lk 528 - 535
Kohtuekspertiisiks võib pidada tegevust, mille käigus on õigusmõistmise kontekstis kasutatud asja või asjaolude uurimiseks mittejuriidilisi eriteadmisi. Kohus võib vajada neid mittejuriidilisi eriteadmisi ...
Kohtuekspertiisiseaduse uuenduskuur
Anne Kruusement
2021 7-8, Lk 601 - 606
...ei maksa, kuid kuna ekspertiisi maksumus nõutakse kriminaalmenetluses süüdimõistetult või tsiviilmenetluses kaotajalt poolelt......muud põhjused ekspertiisi hinda vähendada, siis on kriminaalmenetluses kohtul võimalik süüdimõistetult väljanõutavat summat...
Advokaadibüroo läbiotsimisest Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas
Heili Sepp
2020 6, Lk 507 - 520
...õigusemõistmise lahutamatu osa. Advokaadibüroo läbiotsimine kriminaalmenetluses annab alati põhjust küsida, kas eelmainitud väärtusega......õigusemõistmise lahutamatu osa. Advokaadibüroo läbiotsimine kriminaalmenetluses annab alati põhjust küsida, kas eelmainitud väärtusega...
Eesti kriminaalmenetluse juhtum
Jüri Saar
2018 5, Lk 299 - 306
...arvamuse uuringud. Menetluslike surrogaatvormide kriminaalmenetluses vohamise kõige olulisem tulemus lisaks ametkondade uurimisalase......tähelepanu ekspertide rolli ilmsele vähenemisele Eesti kriminaalmenetluses, sest samuti nagu tavapublik on ka meie kohtud tüdinenud...
1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»