Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tõendamine kriminaalmenetluses"

Alaealise tõendiallika usaldusväärsus
Paavo Randma
2022 1, Lk 39 - 52
...kirjanduses leitud, et 3–4-aastased lapsed ei saa kriminaalmenetluses reegeljuhtumil olla põhitunnistajaks. Põhitunnistajana......modifitseerumisest, kuigi ka ainult detailide muutumisel võivad kriminaalmenetluses olla mõistagi karmid tagajärjed. Nimelt on mälu-uuringute...
Isikulise tõendiallika usaldusväärsuse kontroll
Paavo Randma
2021 9, Lk 636 - 646
...Võib täie kindlusega väita, et kriminaalmenetluses on tihti peamise tähendusega just isikulistest tõendiallikatest...... 1. Sissejuhatuseks Üheks kandvaks tõendiliigiks kriminaalmenetluses on isikulise tõendiallika ütlused *1 (KrMS *2 § 63...
Ekspert kohtuistungil
Hendrik Kaing
2021 7-8, Lk 502 - 517
...I, 21.04.2021, 15. *115 A. Tšitškan. Narkojoobe tõendamine KarS § 424 mõttes. Kohtupraktika analüüs. Riigikohus...
Quo vadis, kohtuekspertiis?
Gunnar Tasa
2021 7-8, Lk 528 - 535
Kohtuekspertiisiks võib pidada tegevust, mille käigus on õigusmõistmise kontekstis kasutatud asja või asjaolude uurimiseks mittejuriidilisi eriteadmisi. Kohus võib vajada neid mittejuriidilisi eriteadmisi ...
Kohtuekspertiisiseaduse uuenduskuur
Anne Kruusement
2021 7-8, Lk 601 - 606
...ei maksa, kuid kuna ekspertiisi maksumus nõutakse kriminaalmenetluses süüdimõistetult või tsiviilmenetluses kaotajalt poolelt......muud põhjused ekspertiisi hinda vähendada, siis on kriminaalmenetluses kohtul võimalik süüdimõistetult väljanõutavat summat...
Advokaadibüroo läbiotsimisest Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas
Heili Sepp
2020 6, Lk 507 - 520
...õigusemõistmise lahutamatu osa. Advokaadibüroo läbiotsimine kriminaalmenetluses annab alati põhjust küsida, kas eelmainitud väärtusega......õigusemõistmise lahutamatu osa. Advokaadibüroo läbiotsimine kriminaalmenetluses annab alati põhjust küsida, kas eelmainitud väärtusega...
Eesti kriminaalmenetluse juhtum
Jüri Saar
2018 5, Lk 299 - 306
...arvamuse uuringud. Menetluslike surrogaatvormide kriminaalmenetluses vohamise kõige olulisem tulemus lisaks ametkondade uurimisalase......tähelepanu ekspertide rolli ilmsele vähenemisele Eesti kriminaalmenetluses, sest samuti nagu tavapublik on ka meie kohtud tüdinenud...
1  2  3  4  järgmine lehekülg»