Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tõendamine kriminaalmenetluses"

Advokaadibüroo läbiotsimisest Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas
Heili Sepp
2020 6, Lk 507 - 520
...õigusemõistmise lahutamatu osa. Advokaadibüroo läbiotsimine kriminaalmenetluses annab alati põhjust küsida, kas eelmainitud väärtusega......õigusemõistmise lahutamatu osa. Advokaadibüroo läbiotsimine kriminaalmenetluses annab alati põhjust küsida, kas eelmainitud väärtusega...
Eesti kriminaalmenetluse juhtum
Jüri Saar
2018 5, Lk 299 - 306
...arvamuse uuringud. Menetluslike surrogaatvormide kriminaalmenetluses vohamise kõige olulisem tulemus lisaks ametkondade uurimisalase......tähelepanu ekspertide rolli ilmsele vähenemisele Eesti kriminaalmenetluses, sest samuti nagu tavapublik on ka meie kohtud tüdinenud...
Kriminaalmenetlus kui kullakaevandus
Eerik Kergandberg
2016 2, Lk 87 - 104
...säte koostoimes KrMS §-ga 60 tähendab aga seda, et tõendamine on vaid kohtus (kohtumenetluses) toimuv kohtumenetluse......üks ja esmane eesmärk on selgitada välja tõde ja tõendamine on selle eesmärgi saavutamise vahend. [...] Niisiis...
Jälitustoimingud vanglas
Jaana Aduson
2015 10, Lk 701 - 706
...avastamise eesmärgil ning selliste kuritegudega seoses alustatud kriminaalmenetluses teabe kogumiseks: (a) KrMS § 1262 lõike 1 ja......väljaspool vanglat. Näiteks on vangla uurimisasutus kriminaalmenetluses, mida alustati seoses narkootikumi võimaliku toimetamisega...
Süüdistatava põhiõigus küsitleda tunnistajaid
Uno Lõhmus
2013 5, Lk 299 - 315
...tema vastu ütlusi andvat tunnistajat. EIÕK ja Eesti kriminaalmenetluses tunnustatud küsitlusõiguse sisu ja ulatus pole aga kaugeltki......juuresolekul. Vahetuse põhimõte on tähtis tagatis kriminaalmenetluses, kus kohtu tähelepanekud tunnistaja käitumise ja...
Eesti kriminaalmenetlus: mõned rindeteated
Eerik Kergandberg
2013 4, Lk 249 - 256
...küsitleda süüdistuse tunnistajaid) ülimat olulisust kriminaalmenetluses. Järgnevalt, meie tänasele üldisele õigusarusaamale......röövimist menetletakse kolmes üksteisest eraldatud kriminaalmenetluses (KrMS § 216 lg 2), siis tuleb lähtuda kuriteosündmusest...
Kohtuvälised avaldused tõendina kriminaalkohtumenetluses
Andreas Kangur
2011 8, Lk 589 - 611
...Kas on veel mingid tõendamiseseme asjaolud, mille tõendamine on sedavõrd tähtis, et kohtuväliseid avaldusi lubatavaks......tõendama. USA ülemkohus on näiteks leidnud, et vandenõu tõendamine on vandenõulaste tehtud kohtuväliste avalduste vastuvõtmise...
1  2  3  4  järgmine lehekülg»