Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tõendamine kriminaalmenetluses"

Kriminaalmenetlus kui kullakaevandus
Eerik Kergandberg
2016 2, Lk 87 - 104
...säte koostoimes KrMS §-ga 60 tähendab aga seda, et tõendamine on vaid kohtus (kohtumenetluses) toimuv kohtumenetluse......üks ja esmane eesmärk on selgitada välja tõde ja tõendamine on selle eesmärgi saavutamise vahend. [...] Niisiis...
Jälitustoimingud vanglas
Jaana Aduson
2015 10, Lk 701 - 706
...avastamise eesmärgil ning selliste kuritegudega seoses alustatud kriminaalmenetluses teabe kogumiseks: (a) KrMS § 1262 lõike 1 ja......väljaspool vanglat. Näiteks on vangla uurimisasutus kriminaalmenetluses, mida alustati seoses narkootikumi võimaliku toimetamisega...
Süüdistatava põhiõigus küsitleda tunnistajaid
Uno Lõhmus
2013 5, Lk 299 - 315
...tema vastu ütlusi andvat tunnistajat. EIÕK ja Eesti kriminaalmenetluses tunnustatud küsitlusõiguse sisu ja ulatus pole aga kaugeltki......juuresolekul. Vahetuse põhimõte on tähtis tagatis kriminaalmenetluses, kus kohtu tähelepanekud tunnistaja käitumise ja...
Eesti kriminaalmenetlus: mõned rindeteated
Eerik Kergandberg
2013 4, Lk 249 - 256
...küsitleda süüdistuse tunnistajaid) ülimat olulisust kriminaalmenetluses. Järgnevalt, meie tänasele üldisele õigusarusaamale......röövimist menetletakse kolmes üksteisest eraldatud kriminaalmenetluses (KrMS § 216 lg 2), siis tuleb lähtuda kuriteosündmusest...
Kohtuvälised avaldused tõendina kriminaalkohtumenetluses
Andreas Kangur
2011 8, Lk 589 - 611
...Kas on veel mingid tõendamiseseme asjaolud, mille tõendamine on sedavõrd tähtis, et kohtuväliseid avaldusi lubatavaks......tõendama. USA ülemkohus on näiteks leidnud, et vandenõu tõendamine on vandenõulaste tehtud kohtuväliste avalduste vastuvõtmise...
Karistusjärgse kinnipidamise rakendamine
Merli Paddar
2010 6, Lk 411 - 417
Süüpõhimõttel rajanev karistussüsteem kuritegeliku kalduvuse vastu ei aita, mistõttu on selliste omadustega isikute kohtemiseks vajalikud lisameetmed. Karistusjärgset kinnipidamist saab pidada lubatuks ...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»