Menüü

Kokkuvõte

2011. aasta 1. septembril jõustusid kriminaalmenetluse seadustiku muudatused, mis võrdlemisi tuntavalt teenisid süüdistusfunktsiooni huve. Eelnõu praktilist eesmärki nähti kohtueelses menetluses antud ütluste tõendusliku staatuse rehabiliteerimises. Õiguspoliitilistel põhjustel oldi aga sunnitud seda eesmärki taotlema hoopis kohtumenetluse võistlevuse põhimõttega seonduvat reeglistikku täiustades ja täpsustades. Juba seaduse vastuvõtmise ajal oli märgata, et paljud eelnõuga nr 599 tehtud kriminaalmenetluse seadustiku muudatustest on ebaselged, süsteemitud ja vastuolulised ning nende kohaldamisel võib tekkida probleeme. Probleemid ootuspäraselt tõusidki. Artiklis peatutakse eeskätt ja põhiliselt tõendamisprobleemidel ja lahendustel, mida neile on püütud leida nii Riigikohtu lahendeis kui ka Riigikohtu koolitusosakonna poolt 7. märtsil 2013 kohtunikele, prokuröridele ja advokaatidele korraldatud koolitusüritusel alapealkirjaga „Tõendamine võistlevas kriminaalkohtumenetluses“. Autor käsitleb ka praegu Riigikogu menetluses olevat eelnõu nr 295, mis eelnõu nr 599 vastasmõjuna teenib eeskätt kaitsefunktsiooni huve. Peatutakse eelnõu tekkelool ja selle arutamisel toimunul.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse