Menüü

Kokkuvõte

Eestis on 2004. aastast võetud suund võistlevale kriminaalmenetlusele. Sellise menetluse üheks keskseks elemendiks peetakse kuulduste keelamise reeglit. Eesti äsja parandatud-täiendatud kriminaalmenetluse seadustiku kontekstis uurib autor, kas ja kuidas Eesti kriminaalmenetluses kuulduste keelamise reegel toimib.

Käesoleval artiklil on mitu eesmärki. Kõigepealt püüab autor luua suhteliselt keeruliseks muutunud tõendamisreeglistikus süsteem, mille abil oleks seaduse eri sätete vahel lihtsam navigeerida. Selleks et niisugust süsteemi luua ja mõista, uuritakse artiklis seda, kuidas omavahel haakuvad Eestis kehtiv kriminaalmenetluse seadustik ja Anglo-Ameerika võistlevast kohtumenetlusest pärinev kuulduste keelamise reegel. Käsitlus algab aga ajaloolise ülevaatega, mille käigus näidatakse, et kuulduste keelamise reegel ilmus Eesti õigusesse juba enne kriminaalmenetluse seadustiku jõustumist 2004. aastal.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse