Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tõendamine kriminaalmenetluses"

Advokaadi ja kliendi usaldussuhe ja selle piirid
Uno Lõhmus
2007 9, Lk 608 - 618
Euroopa Ühenduste Kohtu 26. juuni 2007. a otsus käsitles advokaatide kohustust informeerida ametiasutusi asjaoludest, mis viitavad rahapesule. Advokaatide koostöökohustust ametivõimudega, sedakorda konkurentsiõiguse ...
Ajakirjandusvabadus ja allikakaitse
Kristjan Ots
2005 8, Lk 571 - 583
...ajakirjaniku mobiiltelefoni kõneeristuse võtmiseks kriminaalmenetluses piisab üksnes prokuröri loast, kusjuures jälitusasutustele......andmisest kriminaalkorras karistatav mitte ainult kriminaalmenetluses, vaid ka väärteomenetluses, samuti tsiviilkohtu-...
Kuriteo matkimisest. Kas riik võib provotseerida kuritegu?
Uno Lõhmus
2005 4, Lk 223 - 230
...hinnangust agent provocateur’i kasutamise lubatavusele kriminaalmenetluses. Nüüdisaegne õigusteooria ja -praktika kasutab agent......tema kaitsjal võimalus agenti küsitleda, mistõttu kriminaalmenetluses rikuti kohtualuse EIÕKonv artiklis 6 sätestatud õigust õiglasele...
Piinamine õigusriigis?
Eric Hilgendorf, Sten Lind, Paavo Randma
2004 10, Lk 661 - 671
...erandjuhtumitel. Seejuures tuleb eristada piinamise lubatavust kriminaalmenetluses ja ohutõrjemenetluses. Esimesel juhul kehtib kriminaalmenetlusseadus......olnud enam kohta tekkiva varakonstitutsionalismi kriminaalmenetluses. Rottecki ja Welckeri „Riigileksikoni“ esimeses väljaandes...
AVRIO ADVOCATI – European Law Firms Network

2004 3, Lk 203 - 203
The above Network consists of Law Firms in European Union countries with links to Law Firms in other parts of the world. It is represented by firms in the United Kingdom, Ireland, France, Germany, Italy ...
Kohtueelne menetlus kriminaalmenetluse seadustiku järgi
Herbert Lindmäe
2003 8, Lk 579 - 588
...30 lõikes 2 sätestatakse, et prokuratuuri volitusi kriminaalmenetluses teostab prokuratuuri nimel prokurör sõltumatult, alludes ainult......sõltumatult, alludes ainult seadusele? Kas ei täida siis kriminaalmenetluses ka uurimisasutuse ametnik uurimisasutuse volitusi...
«eelmine lehekülg  1  2  3  4  järgmine lehekülg»