Menüü

Enese mittesüüstamise privileeg ja Touch ID: kas enese mittesüüstamise privileeg laieneb sõrmejäljelugeriga kaitstud telefonile?

Autor:
Number 2018/4
Lk 289-292

Kokkuvõte

Ameerika Ühendriikide kohus tegi 2017. aastal otsuse kohtuasjas Minnesota osariik vs. Matthew Vaughn Diamond , kus leidis, et enese mittesüüstamise privileegiga ei ole vastuolus see, kui isikut sunnitakse sõrmejälje abil oma telefoni avama.

Autor analüüsib Ameerika Ühendriikide ja Eesti Vabariigi lähenemist enese mittesüüstamise privileegile ja leiab, et see on küllaltki sarnane. Seetõttu võib arvata, et Eesti kohus jõuaks sõrmejäljega telefoni avamise kohustuse küsimuses samasugusele seisukohale nagu Ameerika Ühendriikide kohus. Analüüsides telefoni sõrmejäljega lukustamise olemust, jõuab autor järeldusele, Ameerika Ühendriikide kohtud on jätnud tähelepanuta mitu olulist nüanssi, mis kaasnevad sellisel viisil telefoni kaitsmisega. Seega on Eestil soovitatav võtta telefoni sõrmejäljega dekrüpteerimise küsimuses teistsugune seisukoht kui Ameerika Ühendriikides. Autor ei eita tõsiasja, et aina rohkem andmeid on virtuaalmaailmas ning üha olulisem on leida võimalusi neile andmetele vajaduse korral ligi pääsemiseks. Siiski ei tasu seda teha isiku põhiõiguste kõrvaleheitmise hinnaga.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse