Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kahju hüvitamine"

Ärisaladuse kaitse uus nägu
Age Värv
2020 5, Lk 418 - 428
...liikmesriike ärisaladuse rikkumise korral tagama, et kahju hüvitamisel võetakse arvesse „kõiki asjakohaseid tegureid“......rikkumisega saadud tulu võimalik välja nõuda mitte kahju hüvitamise, vaid alusetu rikastumise normide alusel...
Haginõuded kriminaalmenetluses
Juhan Sarv
2011 5, Lk 365 - 374
...kriminaalmenetluslikus tsiviilhagis taotleda üksnes kahju hüvitamist, kusjuures sellise nõude alusena käsitatakse......kriminaalmenetluses on võimalik esitada ka muid nõudeid peale kahjuhüvitisnõuete; selgitatakse, miks ei saa kuriteo toimepanemine...
Lepinguõigus Lätis ja selle täiustamine
Jānis Kārkliņš, Raja Simsone
2011 3, Lk 185 - 195
...eemalviibivate lepingupoolte vahel, ülemäärase leppetrahvi vähendamise ja kahju ettenähtavuse õiguslike aspektidega. Artiklis vaadeldakse......lepingupoolte vahel, ülemäärase leppetrahvi vähendamise ja kahju ettenähtavuse õiguslike aspektidega. Edaspidi vaadeldakse...
1  2  3  järgmine lehekülg»