Menüü

Kokkuvõte

Krediidi võtmine on tänapäeval tavapärane tarbijakäitumine, mis võimaldab teadlikul tarbijal soodsate tingimuste esinemisel oma elujärge parandada. Tõsised sotsiaal-majanduslikud probleemid tekivad aga juhul, kui tarbija ei suuda krediidilepingust tulenevaid kohustusi täita ja satub makseraskustesse. Kahjuks näitab statistika, et Eestis on selliseid tarbijaid märkimisväärne hulk ning see hulk on pidevalt kasvanud.

Tegemist on probleemide ringiga, mida ka seadusandja on endale teadvustanud ning millega on üritatud viimastel aastatel aktiivselt tegeleda. Käesoleva aasta 18. veebruaril võttis Riigikogu teiste eelnõude seas vastu tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (844 SE) ning võlaõigusseaduse, tarbijakaitseseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenuseaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE), millega kehtestati vastavalt tarbijakrediidilepingu krediidi kulukuse määra ning tarbijalt nõutavate sissenõudmiskulude ülempiir.

Käesolevas artiklis selgitatakse peagi võlaõigusseaduses jõustuvate muudatuste tagamaid ja eesmärke ning antakse ülevaade nende sisust, seejuures pööratakse erilist tähelepanu eelnõude menetlemise käigus peamisi vaidlusi tekitanud küsimustele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse