Menüü

Kokkuvõte

Eestis juhtub igal aastal ligikaudu 1400 sellist liiklusõnnetust, milles saavad kannatada inimesed. Kehavigastuste ja tervisekahjustuste tekitamise korral näeb võlaõigusseaduse § 134 lõige 2 ette, et kahjustatud isikule tuleb mittevaralise kahju hüvitiseks maksta mõistlik rahasumma. Milline on igal üksikul juhul „mõistlik“ summa, see on kohtu sisustada ning sõltub tervest reast kohtupraktikas välja arendatud kriteeriumitest. Seevastu liikluskindlustuse seaduses on „mõistliku“ summa nimetamise asemel loetletud konkreetsed hüvitissummad sõltuvalt inimesele tekitatud kahjustuste raskusest.

Käesolevas artiklis analüüsitakse liikluskindlustuse seaduses sätestatud hüvitismäärade õiguslikku olemust ning sellisest reguleerimisviisist tulenevaid probleeme. Artikkel on jätkuks varasemas Juridica numbris ilmunud käsitlusele, mis keskendus liiklusõnnetusega tekitatud mittevaralise kahju nõude esitamiseks õigustatud isikute ringi kindlakstegemisele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse