Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohtueelne menetlus"

Oportuniteedi- ehk otstarbekuse printsiip
Tristan Ploom
2000 6, Lk 369 - 376
...ehk kriminaalmenetluse kohustuslikkuse põhimõttest, mille järgi on kohtueelne menetleja ja prokurör kohustatud alustama kriminaalmenetlust......Seega isegi siis, kui kriminaalmenetlust on alustatud kohtueelne, peab viimane selle lõpetamiseks igal juhul pöörduma alati...
Jehoova tunnistajate lapse arstide kriminaalasjast
Ants Nõmper
2000 4, Lk 212 - 223
...ülalnimetatud kriminaalasja osalise lõpetamise määrus menetlusõiguslikult lubatav.Sissejuhatus Tallinna vanemprokurör......ülalnimetatud kriminaalasja osalise lõpetamise määrus menetlusõiguslikult lubatav. 1. Taustinformatsioon 1.1...
«eelmine lehekülg  1  2  3