Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohtueelne menetlus"

Eeluurimiskohtunik kriminaalmenetluse seadustiku eelnõus
Meelis Eerik
2000 9, Lk 569 - 575
...puudub ka mõiste „eeluurimine“ ning kasutusel on „kohtueelne menetlus“, on valik tehtud lühiduse ja selguse huvides......jooksul eeluurimiskohtunikule. KrMS eelnõu kohaselt peab kohtueelne menetleja (uurija) seega kõigepealt pöörduma määruse...
Kes vastutab kohtueelse menetluse eest?
Norman Aas
2000 9, Lk 584 - 591
...kohtueelse menetluse eduka läbiviimise eest. Iseseisev kohtueelne menetleja Eeldusel, et Eesti tulevases kriminaalmenetluses......iseseisvate valitsusasutustena nii prokuratuur kui ka politsei, on kohtueelne menetlus võimalik üles ehitada põhimõtteliselt kahte...
Oportuniteedi- ehk otstarbekuse printsiip
Tristan Ploom
2000 6, Lk 369 - 376
...ehk kriminaalmenetluse kohustuslikkuse põhimõttest, mille järgi on kohtueelne menetleja ja prokurör kohustatud alustama kriminaalmenetlust......Seega isegi siis, kui kriminaalmenetlust on alustatud kohtueelne, peab viimane selle lõpetamiseks igal juhul pöörduma alati...
Jehoova tunnistajate lapse arstide kriminaalasjast
Ants Nõmper
2000 4, Lk 212 - 223
...ülalnimetatud kriminaalasja osalise lõpetamise määrus menetlusõiguslikult lubatav.Sissejuhatus Tallinna vanemprokurör......ülalnimetatud kriminaalasja osalise lõpetamise määrus menetlusõiguslikult lubatav. 1. Taustinformatsioon 1.1...
«eelmine lehekülg  1  2  3