Menüü

Kokkuvõte

Eestis ettevalmistatava kriminaalmenetluse reformi üheks atraktiivseimaks elemendiks on suund kohtumenetluse võistlevusele. Kohtumenetluse võistlevus kui printsiip on sätestatud Eesti kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu (edaspidi: eelnõu) §-s 15. Eelnõu selle paragrahvi alt võime lugeda, et kohtumenetluses täidavad süüdistus-, kaitse- ja kriminaalasja lahendamise funktsioone eri menetlussubjektid. Ka eelnõu teksti muudes osades võib leida mitmeid olulisi märke, mis viitavad võistleva kohtumenetluse tunnustele. Nii võiks siinkohal mitteammendava loeteluna nimetada näiteks ristküsitlust (§ 289); kahe toimiku süsteemi (§ 265); kaitsja kohustuslikku osavõttu kohtumenetlusest (§ 42 lg 4); kriminaaltoimiku koopia saatmist kaitsjale (§ 221); poolte iseseisvat võimalust esitada isikute nimekirjad, kelle kutsumist kohtuistungile nad taotlevad (§ 224 lg 2 ja § 225 lg 1); poolte võimalust paljuski kujundada kohtulikku arutamist oma taotluste kaudu; kohtuniku võimalust, mitte aga kohustust, omal algatusel määrata täiendavate tõendite kogumist (§ 298 lg 1).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse