Menüü

Kümme märkust seoses prokuröri funktsionaalse rolliga Eesti tänases ja tulevases kriminaalmenetluses

Number 1999/2
Lk 64-72

Kokkuvõte

I

Peaaegu aastavanuse prokuratuuriseaduse (edaspidi PrS) § 1 lõikes 1 sisalduva prokuratuuri ülesannete loetelu alusel on üsna raske järeldada, kuivõrd selge pilt prokuratuuri kohast Eesti riigis oli seadusandjal silme ees. Jääb mulje, nagu oleks seadusandja soovinud prokuratuuris näha:

a) (eeskätt) kriminaalmenetlusega rohkem või vähem seotud valdkondade seaduslikkuse järelevalvajat (PrS lg 1 p-d 1–3 ja 5);

b) (lisaks sellele ka) riikliku süüdistuse esindajat (PrS lg 1 p 4);

c) (ja veel) rahvusvahelisest koostööst tulenevate ülesannete täitjat (PrS lg 1 p 6);

d) (ja miks ka mitte) seadusega prokuratuurile pandavate muude ülesannete täitjat (PrS lg 1 p 7).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse