Menüü

Veel kõrgemate riigiametnike kriminaalvastutusele võtmise korra seadustest ehk hämamine vastutuse kategooriaga

Autor:
Number 1996/3
Lk 134-135

Kokkuvõte

Juridicast nr 10/95 võis lugeda professor Jaan Sootaki selgitusi eelnimetatud seadustele. Kuigi oluline samm põhiseaduses ettenähtud seaduste kehtestamiseks on astutud, ei ole vähemalt metodoloogilises plaanis põhjust täisrahuloluks, sest õigusteoorias keskne vastutuse kategooria, selle asemel, et selgineda, hägunes eelnõu seaduseks saamise läbi veelgi.

On heameel tõdeda, et demokraatlikule õigusriigile kohaselt on välja töötatud kõrgete riigiametnike vastutuse korda käsitlevad seadused. On tõsiasi, et ilma sellist regulatsiooni omamata ei saa sisuliselt rääkida ühe demokraatia alusprintsiibi – seaduse ees võrdsuse printsiibi – tegelikust ellurakendamisest Eestis. Seega on vastav seadusandlik aktiivsus igati tervitatav ja asjakohane. Kuid õiguse mõistelise ja teoreetilise selguse ning süsteemsuse huvides tuleb juhtida tähelepanu mõnele metodoloogilisele möödalaskmisele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse