Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õiguskeel ja terminoloogia"

Õigustõlge
Taivo Liivak
2013 9, Lk 691 - 693
...mõistetest. Tänavu viisime  eesti-inglise keele õigusterminoloogia  programmi läbi jaanuarist maini ja tegime suuri......saadud tagasiside põhjal püüdsime panna rõhku eelkõige terminoloogiale. Tänavune programm jagunes üld- ja eriaineteks...
Ladina terminite kasutamine karistusõiguse praktikas
Kersti Heide
2013 6, Lk 415 - 426
...suhtluse vahendiks Euroopa juristidele. *4 „Eri maade õiguskeeltes on järjekindlalt kasutusel ladina päritolu võõrsõnade......arenguga Euroopas jätnud sügavad jäljed kogu Euroopa õiguskeelde. Vt M. Ristikivi. Ladina õigusterminite ühtsusest...
Mõiste mõistmise mõistatusest
Enn Kasak
2010 3, Lk 159 - 170
...Eestikeelse mõtleja elu raskendab ka emakeelse loogikaterminoloogia ebajärjekindlus. Artikliga proovitakse kõnealustest......keerukaks probleemiks. Korrastatakse mõisteõpetuse terminoloogiat ning defineeritakse, mis on mõiste ja mis on termin...
Töölepingu õigusliku reguleerimise probleeme
Merle Muda
2004 5, Lk 295 - 301
Alates 8. detsembrist 2003 on Riigikogu menetluses töölepingu seaduse eelnõu, mis oli kavas vastu võtta ja mida plaaniti rakendada alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga 1. mail 2004. Töölepingu seaduse ...
Ladina keel ajakirjas Juridica 1993–2002
Merike Ristikivi
2003 10, Lk 727 - 732
...terminoloogiale on Eestis vähe uuritud. Ladina keele kohta õiguskeeles on seni ilmunud vaid üksikud artiklid. Artiklis......terminoloogiale on Eestis vähe uuritud. Ladina keele kohta õiguskeeles on seni ilmunud vaid üksikud artiklid.*1  Käesolev...
Kohtueelne menetlus kriminaalmenetluse seadustiku järgi
Herbert Lindmäe
2003 8, Lk 579 - 588
...menetlusest osavõtja Normitehnika nõue on, et õigusakti terminoloogia (oskussõnavara) peab olema täpne, õigusaktis kasutatud termin......järgita kaugeltki alati üht normitehnika reeglit: terminoloogia ühtsuse nõuet. Selle nõude kohaselt tuleb õigusaktis...
Haldusreformi juriidilised aspektid
Jaan Ginter
1993 1, Lk 5 - 6
Haldusreformi võib käsitleda mitmest aspektist. Seoses külanõukogudele, alevitele ja linnadele omavalitsuse staatuse andmisega on tekkinud uus omandireform - munitsipaalomand ning sellele tuginev ettevõtluse ...
1  2  3  järgmine lehekülg»