Menüü

Kokkuvõte

Alates 8. detsembrist 2003 on Riigikogu menetluses töölepingu seaduse eelnõu, mis oli kavas vastu võtta ja mida plaaniti rakendada alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga 1. mail 2004. Töölepingu seaduse eelnõu menetlemine on aga erinevatel põhjustel veninud: kui algselt keskenduti selle juriidilise kvaliteedi parandamisele, siis 2004. aasta kevadel koondus tähelepanu eelnõu sisulistele küsimustele – nimelt leidsid sotsiaalpartnerid, et töölepingu seaduse eelnõus ei ole töölepingu poolte õigused ja kohustused tasakaalus ning sellest tulenevalt esitati mitmeid ettepanekuid eelnõu muutmiseks.

Artikli autori arvates vajab Riigikogus menetlemisel olev töölepingu seaduse eelnõu muutmist väga paljudes küsimustes. Artiklis on analüüsitud mõningaid eelnõuga seotud probleeme. Autor heidab eelnõule ette kontseptsiooni puudumist, halba keelekasutust ning peatub ka üksikprobleemidel. Artikli kirjutamise aluseks on eelnõu teisele lugemisele saadetud versioon (21.04.2004).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse