Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "töötaja"

Rikkumisest teavitaja kaitse töösuhtes
Merle Erikson
2021 1, Lk 55 - 63
...Kuigi töötaja allub tööd tehes tööandjale, jäävad talle alles põhiõigused......sealhulgas väljendusvabadus. Töösuhte raames vastandub töötaja väljendusvabadusele tööandja ettevõtlusvabadus. Selle...
Rikkumisest teavitamisega seonduvaid probleeme Eestis
Tavo Tiits
2014 6, Lk 443 - 453
...„vilepuhuja“, ingl k whistleblower) on aga organisatsiooni töötaja või avalik teenistuja, kes on rikkumisest teavitanud......raamistik. Rikkumisest teavitajate kaitse tööandja või kaastöötajate halva kohtlemise ning vallandamise eest on õigusaktides...
Maksusaladus kehtivas õiguses
Kaspar Lind
2009 7, Lk 455 - 464
...oluline isikute usaldus riigi ning selle ametnike ja töötajate vastu. On äärmiselt tähtis, et konfidentsiaalsed andmed......ülesandeid täitvate äriühingute või mittetulundusühingute töötajate kätte. Kuni 30. juunini 2009 kehtinud Eesti Vabariigi...
Töötaja varaline vastutus
Merle Muda
2009 5, Lk 312 - 320
...Enne uue töölepingu seaduse jõustumist reguleeris töötaja varalist vastutust suures osas Eesti NSV töökoodeksi......NSV töökoodeksi 9. peatükk, mis kehtestas reeglid töötaja kahju hüvitamise kohustuse kohta. Samuti sõlmiti praktikas...
Seksuaalne ahistamine töösuhetes
Veronika Mirzojeva
2007 6, Lk 370 - 377
...lubamine ja andmine ning õiguste piiramine sõltuvalt töötaja või tööandja soost.*2 Ühinemisel Euroopa Liiduga......puhul tegemist näiteks ettevõtte hierarhias kõrgema töötajaga, kellel on pädevus kujundada või mõjutada ahistamise adressaadiks...
Majanduslikult sõltuva töötegija õiguslik kaitse
Reelika Haljasmäe
2007 4, Lk 274 - 280
...füüsilisest isikust ettevõtjad, kuid kes vastavad mitmetele töötaja tunnustele. Kõige olulisema sarnasusena tuleb välja......majanduslikult sõltuvatele töötegijatele laiendanud sõltuvatele töötajatele ettenähtud sotsiaalkindlustust ja tööohutust tagavaid...
Konfidentsiaalse teabe määratlemine töösuhtes
Eveli Ojamäe
2005 10, Lk 719 - 730
...Vabariigi töölepingu seaduse § 50 punkti 6 kohaselt on töötaja kohustatud hoidma tööandja äri- ja tootmissaladust......See nõue on tõenäoliselt üks enim küsimusi tekitanud töötaja kohustusi. Kuna äri- ja tootmissaladuse definitsiooni...
Kolmepoolsed töösuhted
Gerli Kilusk
2004 10, Lk 700 - 711
...määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötavast töötajast, kellel on töölepinguline suhe oma tööandjaga, ei......tööandjaks ning kuidas kaitsta sellise töösuhte puhul töötaja õigusi. 1. Sissejuhatus Viimaste aastate jooksul...
Töölepingu õigusliku reguleerimise probleeme
Merle Muda
2004 5, Lk 295 - 301
...reeglid, mis puudutasid tähtajalist töölepingut, töötaja lojaalsuskohustust ja varalist vastutust, tööraamatut......ja tööhõivele, kas eelnõu arvestab muutunud töösuhteid, kas töötajate ja tööandjate huve on piisaval määral arvesse võetud...
Töötaja konkurentsikeeld kui lojaalsuskohustus
Eveli Ojamäe
2004 2, Lk 103 - 116
...tahetakse seaduses sätestada Eesti õigusruumis uudne töötaja lojaalsuskohustuse mõiste, mis samuti on konkurentsikeeluga......konkurentsikeeluga seotud. Artiklis käsitletakse töötaja konkurentsikeelu olemust töötaja lojaalsuskohustuse...
1  2  järgmine lehekülg»