Menüü

Kokkuvõte

Aeg-ajalt kerkib Eesti meedias kohtuistungite avalikkuse küsimus. Seda enamasti siis, kui mõni avalikkusele huvipakkuv kohtuistung kuulutatakse kinniseks. Maksuasjades on enamik kohtuistungeid Eestis avalikud ning kohtumenetluse kinniseks kuulutamine on erand. Üheks põhjuseks on see, et maksusaladust ja ärisaladust ei osata tihti kaitsta ning Eesti ettevõtjad suhtuvad vabameelselt kohtumenetluses maksu- ja tegelikult ka ärisaladust puudutavate andmete avalikustamisse. Vähemalt ei osata selles erilisi riske näha.

Eestis ei ole maksusaladuse regulatsiooni põhjalikult analüüsitud, rääkimata maksumenetluses ja halduskohtumenetluses maksusaladuse avaldamise käsitlemisest. Artikli eesmärk on süstemaatiliselt analüüsida maksusaladust kui ühte saladuse liiki, mida haldusmenetluses ja halduskohtumenetluses kaitstakse, ning välja tuua mõningad probleemid. Esmapilgul tundub maksukorralduse seaduse regulatsioon põhjalik, kuid tegelikult peab maksusaladuse puhul analüüsima ka kohtumenetluse ja karistusõiguse ning töö- ja teenistussuhteid reguleerivaid norme. Maksusaladuse regulatsioon peab olema kompleksne ning ainuüksi maksukorralduse seadus ei taga piisavalt isikute õiguste kaitset.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse