Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "töötaja"

Ülikooli õppejõudude töösuhetest
Inge-Maret Orgo
1995 5, Lk 186 - 188
...osas ülesandeks prorektoritele ja teistele ülikooli töötajatele. Tartu Ülikooli kliinikum on tööandja õigustega......ebaseaduslik? TLS järgi on määratud ajaks tööle võetud töötajad sisuliselt halvemas olukorras kui määramata ajaks...
Alaealine tööõigussuhetes
Heino Siigur
1995 2, Lk 39 - 43
...alaealise nimel või volitusel. TLS §2 kohaselt võib töötajaks olla alaealine, kes on vähemalt 13-aastat vana......järgne tervishoiutalitus. Teiste sõnadega: kas tööandja või töötaja peab taotlema sellisele tööle asumiseks kohaliku...
Kellele laieneb töölepingu seadus?
Gaabriel Tavits
1996 4, Lk 154 - 162
...TLS-ga. Seega on aktuaalseks muutunud vahetegemine töötaja ja avaliku teenistuja vahel. Samuti on muutunud oluliseks......teenistuja vahel. Samuti on muutunud oluliseks vahetegu töötaja ja ametniku vahel ka näiteks vaidluste lahendamise...
Töötaja kohustused tööõigussuhtes
Gaabriel Tavits
1997 4, Lk 181 - 182
...Ajalooliselt on tööõigus arenenud töötajat kaitsvaks õiguseks. Tööõiguse niisugune tunnusjoon......Töötajat kaitsev iseloom ei tähenda pelgalt seda, et töötajal on ainult õigused ja tööandjal ainult kohustused...
Töötaja vastutus tööandjale tekitatud kahju eest
Inge-Maret Orgo
1998 10, Lk 531 - 534
...seotud asjaoluga, et käesoleva ajani puudub selgus, kas töötaja ja tööandja vahelised suhted reguleeritakse ühtse......küsimuste jätmisel tööseadustiku koosseisu tuleb töötaja vastutus tööandjale tekitatud kahju eest näha ette...
Töötegijad, kes ei ole töötajad
Gaabriel Tavits
1998 3, Lk 138 - 143
...tegevaid isikuid, kes oma põhitunnustelt on sarnased töötajatega, kuid tööõigus neile ei laiene või laieneb üksnes......õigussüsteemi, on enam probleeme tekitavaks vahetegu töötaja ja tööettevõtja vahel. Tihtipeale vormistavad tööandjad...
Töötaja vastutus saksa tööõiguse järgi
Wolfgang Däubler
1998 3, Lk 144 - 146
...611–630. Need on üks osa võlaõiguse eriosast. Kui töötaja süüliselt kahjustab tööandja vara, vastutab ta lepingu......BGB § 823 lõike 1 järgi. Kas seejuures on tegemist töötaja kerge või raske süüga, ei mängi BGB kohaselt mingit...
Geenitestide õiguslikust regulatsioonist
Ants Nõmper
2001 2, Lk 113 - 123
...geenitestis nähakse pigem kasu või kahju (võimalust töötajate diskrimineerimiseks). Tööandja huvid seoses geenitestiga......võib üldistatult jagada kolmeks: 1) kindlaks teha töötaja tervisliku seisundi vastavus töökohast tingitud nõuetele...
Kaugtöö ja töösuhete reguleerimine
Gaabriel Tavits
2000 2, Lk 93 - 99
...töösuhteid reguleerida tööõigusega, mis lähtub 19. sajandi töötaja ja tööandja vaheliste suhete mudelist. Seetõttu vajab......töösuhteid reguleerida tööõigusega, mis lähtub 19. sajandi töötaja ja tööandja vaheliste suhete mudelist. Seetõttu vajab...
«eelmine lehekülg  1  2