Menüü

Kokkuvõte

Pärast aastaid kestnud tööd seaduseelnõudega kõrgkoolide tegevuse õiguslikuks reguleerimiseks võeti 12. jaanuaril 1995. a. vastu ülikooliseadus (RT I 1995, 12, 119), mille üheks ülesandeks on sätestada õppejõudude põhiõigused ja -kohustused töösuhetes. Seaduse 4. peatükk määratleb ülikooli liikmeskonna, sealhulgas õppejõudude ametikohtade täitmise üldpõhimõtted ja tingimused ning mõningad sotsiaalsed tagatised.

Ülikooli õppejõududeks on seaduse järgi professorid, dotsendid, lektorid, assistendid ja õpetajad. Õppejõudude ametikohtade nimetused on seaduses ammendavalt loetletud. Järelikult riigiülikoolid ei saa moodustada oma koosseisudes muude nimetustega õppejõudude ametikohti. Tartu Ülikooli kliinikumis töötavad professorid, dotsendid ja assistendid võivad olla arstid-õppejõud, kes on kohustatud täitma nii õppejõu kui ka arsti tööülesandeid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse