Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tööandja"

Rikkumisest teavitaja kaitse töösuhtes
Merle Erikson
2021 1, Lk 55 - 63
...Kuigi töötaja allub tööd tehes tööandjale, jäävad talle alles põhiõigused, sealhulgas väljendusvabadus......Töösuhte raames vastandub töötaja väljendusvabadusele tööandja ettevõtlusvabadus. Selle kaitseks on töötaja üheks...
Sõnumisaladuse kaitse tööandja sidevahendite kasutamisel
Olev Kirst
2012 6, Lk 421 - 431
...nii oma tööalaseks kui ka isiklikuks suhtlemiseks tööandjale kuuluvaid sidevahendeid. Kõik ongi enamasti hästi......seoses töötaja usaldusväärsusega. Sellisel juhul võib tööandja olla huvitatud töötaja kasutuses olevate sidevahendite...
Seksuaalne ahistamine töösuhetes
Veronika Mirzojeva
2007 6, Lk 370 - 377
...tunnustatud standarditele. Artiklis käsitletakse lisaks ka tööandja hoolitsuskohustust ja vastutust seksuaalse ahistamise......andmine ning õiguste piiramine sõltuvalt töötaja või tööandja soost.*2 Ühinemisel Euroopa Liiduga oli Eesti kohustatud üle...
Konfidentsiaalse teabe määratlemine töösuhtes
Eveli Ojamäe
2005 10, Lk 719 - 730
...50 punkti 6 kohaselt on töötaja kohustatud hoidma tööandja äri- ja tootmissaladust, kui see kohustus on ette......Täpsema regulatsiooni ja kohtupraktika puudumisel on tööandjatele sisuliselt jäetud vabad käed, otsustamaks informatsiooni...
Kolmepoolsed töösuhted
Gerli Kilusk
2004 10, Lk 700 - 711
...töötavast töötajast, kellel on töölepinguline suhe oma tööandjaga, ei vasta enam kujunenud olukorrale, kuivõrd ettevõtted......käsitletakse küsimusi, kes on kolmepoolse töösuhte puhul tööandjaks ning kuidas kaitsta sellise töösuhte puhul töötaja...
Individuaalse tööõiguse põhimõisted
Gaabriel Tavits
2003 9, Lk 634 - 642
...Individuaalses tööõiguses on niisugusteks mõisteteks töötaja, tööandja ja tööleping. Autor tõstatab küsimuse vajadusest hinnata......lepingulisele kujundamisele; kas töötaja sõltuvus tööandjast peaks jätkuvalt olema määravaks töötaja tunnuseks...
Töölähetus
Heino Siigur
1994 9, Lk 219 - 220
...komandeeringuks) nimetatakse töötaja lähetamist (saatmist) tööandja korraldusel ja kindlaksmääratud tingimustel tööülesannete......komandeeringuks) nimetatakse töötaja lähetamist (saatmist) tööandja korraldusel ja kindlaksmääratud tingimustel tööülesannete...
Haldusvastutusest tööõigusaktide rikkumise eest
Niina Siitan
1994 6, Lk 149 - 149
...avastatud rikkumine ja antakse tähtaeg, mille möödudes peab tööandja või muu isik, kellel lasub vastutus nõuete täitmise......eest, olema rikkumise kõrvaldanud. Juhtudel, kui tööandja või muu isik, kellel lasub vastutus õigusakti nõuete...
Tööandja Eesti tööõiguses
Gaabriel Tavits
1995 9, Lk 392 - 394
...tööõigussuhetes kaks õiguse subjekti - töötaja ja tööandja ning kumbki neist omab vastavaid subjektiivseid õigusi......tööõigussuhetes kaks õiguse subjekti - töötaja ja tööandja ning kumbki neist omab vastavaid subjektiivseid õigusi...
Ülikooli õppejõudude töösuhetest
Inge-Maret Orgo
1995 5, Lk 186 - 188
...ülikooli töötajatele. Tartu Ülikooli kliinikum on tööandja õigustega ülikooli allüksus, kellel on õigus iseseisvalt......maksmata. Kui töötaja on tööle võetud määramata ajaks ja tööandja ei saa teda enam töö vähenemise jms. tõttu kasutada...
Kellele laieneb töölepingu seadus?
Gaabriel Tavits
1996 4, Lk 154 - 162
...valdkonnaks. Esimene neist reguleerib üksiku töötaja ja tööandja vahelisi suhteid, millised tekivad töö tegemise käigus......reguleerimisega, mis tekivad töötajate kollektiivi ja tööandja või töötajate liitude ja tööandjate liitude vahel...
Töölepingu seadus vajab muutmist ja täiendamist
Inge-Maret Orgo
1997 4, Lk 172 - 177
...reguleerimisele. Kui 1992. aastal oli põhiliseks tööandjaks veel riik, siis käesoleval ajal väheneb riigi osa tööandjana......siis käesoleval ajal väheneb riigi osa tööandjana pidevalt. Viimase viie aasta jooksul on vastu võetud mitmeid...
Tööandja mõistega seonduvaid probleeme
Gaabriel Tavits
1999 1, Lk 35 - 39
...Tööõiguses on sellisteks mõisteteks näiteks töötaja, tööandja, tööleping jne. Tööõiguse tavapärastes käsitlustes...... Selline lähenemine ei pruugi tähendada seda, et tööandja jääks üldse tööõiguse käsitlustest väljapoole. Tööandja...
Geenitestide õiguslikust regulatsioonist
Ants Nõmper
2001 2, Lk 113 - 123
...tervisest kolmandatele isikutele (teised töötajad, tööandja kliendid jne) tulenevad ohud. Töötaja huvid on......informatsiooni oma geneetilise tervise kohta, kuid tööandja ei sõlmi töölepingut tulenevalt geenitesti tulemustest...
Kaugtöö ja töösuhete reguleerimine
Gaabriel Tavits
2000 2, Lk 93 - 99
...reguleerida tööõigusega, mis lähtub 19. sajandi töötaja ja tööandja vaheliste suhete mudelist. Seetõttu vajab tööõigus......reguleerida tööõigusega, mis lähtub 19. sajandi töötaja ja tööandja vaheliste suhete mudelist. Seetõttu vajab tööõigus...
1