Menüü

Kokkuvõte

1. Töölähetuse mõiste

Töölähetuseks (komandeeringuks) nimetatakse töötaja lähetamist (saatmist) tööandja korraldusel ja kindlaksmääratud tingimustel tööülesannete täimiseks ajutiselt väljaspoole töölepingujärgse töötamiskoha asukohta.

Töölepingu seaduse (TLS) §51 lg.1 kohaselt võib ühe kohustusliku lähetuse kestus olla kuni 30 järjestikust kalendripäeva. Poolte kokkuleppel võib töölähetus kesta ka kauem.

Nende töötajate ametisõite, kelle tööülesannete täitmine toimub teel olles või on ringsõidu või liikuva iseloomuga, ei loeta töölähetuseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse