Menüü

Kokkuvõte

Töölepingu seadus (RT 1992, 15/16, 241) võeti vastu 15. aprillil 1992 ja jõustus sama aasta 1. juulil. Seega täitub peatselt selle seaduse jõustumisest viis aastat. Nii lühikest aega kehtinud seadust peetakse stabiilses riigis väga värskeks seaduseks. Seda ei saa öelda Eesti kohta, kus viimase viie aasta jooksul on aset leidnud kardinaalsed muudatused majandussuhetes, mis avaldavad otsest mõju töösuhete reguleerimisele. Kui 1992. aastal oli põhiliseks tööandjaks veel riik, siis käesoleval ajal väheneb riigi osa tööandjana pidevalt. Viimase viie aasta jooksul on vastu võetud mitmeid tsiviilõiguse sfääri kuuluvaid seadusi, mis tingivad muudatuste tegemise tööseadustes. Tööseadustele avaldab mõju ka käimasolev haldusreform ning riigiteenistuse kujundamine.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse