Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "töölepingu lõpetamine"

Rikkumisest teavitamisega seonduvaid probleeme Eestis
Tavo Tiits
2014 6, Lk 443 - 453
...ja tööohutuse seadus *9 (TTOS § 14 lg 1 p 6), töölepingu seadus *10 (TLS §-d 104, 105, 107, 109) ja avaliku......või osutab teisele lepingupoolele personaalselt teenuseid töölepingu või mõne muu lepingu alusel, mis võib olla sõlmitud...
Turvaline paindlikkus uues töölepingu seaduses
Merle Muda
2012 4, Lk 295 - 304
...olulisim töösuhteid reguleeriv akt – Eesti Vabariigi töölepingu seadus. 2006. aasta lõpus andis Euroopa Komisjon välja......rakendamist. Rohelise raamatu ilmumine aitas kaasa Eesti uue töölepingu seaduse eelnõu valmimisele – nüüd oli olemas põhjendus...
Eesti tööseaduste täiustamisest
Heino Siigur
2007 2, Lk 87 - 98
...küsimused. Artiklis võetakse vaatluse alla hüvitised töölepingu täitmisest keeldumise eest, etteteatamistähtajad töölepingu......täitmisest keeldumise eest, etteteatamistähtajad töölepingu lõpetamisel, vallandamisest etteteatamine ja etteteatamishüvitiste...
Kolmepoolsed töösuhted
Gerli Kilusk
2004 10, Lk 700 - 711
...Väljakujunenud mudel täistööajaga ja määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötavast töötajast, kellel on töölepinguline......alusel töötavast töötajast, kellel on töölepinguline suhe oma tööandjaga, ei vasta enam kujunenud olukorrale...
Töölepingu õigusliku reguleerimise probleeme
Merle Muda
2004 5, Lk 295 - 301
...lates 8. detsembrist 2003 on Riigikogu menetluses töölepingu seaduse eelnõu, mis oli kavas vastu võtta ja mida......küsimustele – nimelt leidsid sotsiaalpartnerid, et töölepingu seaduse eelnõus ei ole töölepingu poolte õigused ja...
Põhiõiguste tähendus eraõigusele
Detlev W. Belling
2004 1, Lk 3 - 10
...meeste ja naiste võrdse palganõude üle eraõiguslikes töölepingutes.*4 Ühesõnaga: tegemist oli põhiõiguste horisontaalse......takistada ühinemisvabadust, on tühised. Tühine on näiteks töölepingus saavutatud kokkulepe, mille kohaselt on töövõtjal...
Töölepingu seadus ja muutunud majandusolustik
Gaabriel Tavits
2003 10, Lk 694 - 696
...Eestis praegu kehtiv töölepingu seadus on vastu võetud juba 1992. aastal. Kuigi seda......kas töövaidlusorgan peaks saama muuta töötaja soovi töölepingu lõpetamise aluse osas ning kas tööraamatu kinnipidamise...
Töölepingute kollektiivne lõpetamine
Merle Muda
2003 8, Lk 550 - 560
...1. jaanuaril 2003 jõustusid Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muudatused, millega lisati seadusesse töölepingute......muudatused, millega lisati seadusesse töölepingute kollektiivse lõpetamise korda reguleerivad paragrahvid...
1  2  järgmine lehekülg»