Menüü

Kokkuvõte

Aastatel 1992–1995 võeti Eestis vastu rida tööseadusi, mis koos moodustasid vajaliku õigusliku baasi töösuhete reguleerimise üleminekul käsumajanduselt turumajandusele. Praeguseks ajaks on üleminek turumajandusele ning ühiskonna- ja riigielu ümberkorraldamine põhiliselt toimunud. Seega oleks aeg vaadata üle töösuhete õigusliku regulatsioon. Seaduste täiustamine on küll toimunud kehtivates seadustes pidevate paranduste ja täienduste tegemise teel ning mõningate seaduste põhjaliku ümbertöötamise ja uutena kehtestamise teel. Siiski on töösuhete regulatsioon tasakaalust väljas ega vasta tänapäeva ning edasise arengu nõuetele. Autori arvates oleks aeg uuesti üles tõsta nii teaduslikult põhjendatud ja Riigikogu poolt heakskiidetud töösuhete õigusliku regulatsiooni kontseptsiooni väljatöötamise kui ka konkreetsete õigusnormide muutmise ja täiustamise küsimused.

Artiklis võetakse vaatluse alla hüvitised töölepingu täitmisest keeldumise eest, etteteatamistähtajad töölepingu lõpetamisel, vallandamisest etteteatamine ja etteteatamishüvitiste maksmine, vallandamishüvitised, hüvitised äri- ja tootmissaladuste hoidmise ja konkurentsi järgimise eest ning tööandja distsiplinaarvõimu küsimused, tehes ettepanekuid vastava regulatsiooni täiustamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse