Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "töötasu"

Nulltunnilepingu võimalik reguleerimine Eesti tööõiguses
Henri Ratnik
2017 6, Lk 380 - 390
...töötaja tööle vastavalt vajadusele. Tööandja kohustub töötasu reeglina maksma vaid töötaja töötatud töötundide järgi......töötaja tööle vastavalt vajadusele. Tööandja kohustub töötasu reeglina maksma vaid töötaja töötatud töötundide järgi...
Turvaline paindlikkus uues töölepingu seaduses
Merle Muda
2012 4, Lk 295 - 304
...täpsemalt töölepingu vorm ja tähtajaline töösuhe), töötasu vähendamine tööandja poolt ning töölepingu ülesütlemine......töötaja tööle asumise aeg, tööülesannete kirjeldus, töötasu tingimused, tööaeg, töö tegemise koht, puhkuse kestus...
Eesti tööseaduste täiustamisest
Heino Siigur
2007 2, Lk 87 - 98
...on töötu. Töötajale tuleb lõpparvega koos välja maksta töötasu koos lisatasudega ja juurdemaksetega, hüvitis kasutamata......või lisatasu, kui seda peaks makstama, kujutab endast töötasu osa, mis on otseselt seotud töötaja tööga ja tema...
Kolmepoolsed töösuhted
Gerli Kilusk
2004 10, Lk 700 - 711
...kompensatsioon ei tohi ületada summat, mis töötaja oleks töötasuna saanud töölepingu lõppemise korral tähtaja möödumise......töölepingu ennetähtaegse lõpetamise korral maksta kogu töötasu, mille töötaja oleks saanud, kui töölepingut ei oleks...
Palgaseadus
Heino Siigur
1994 6, Lk 133 - 138
...nii kollektiiv– kui ka töölepingu, osatähtsuse tõus töötasustamisküsimuste reguleerimisel. Riik on loobunud püüdest......loobunud püüdest reguleerida töölepingu alusel töötajate töötasustamist kõikehõlmavalt ja detailselt. Riik määrab...
Keskmise palga arvutamine
Heino Siigur
1994 6, Lk 139 - 140
...tõstetud palgamäärast, mitte aga märtsi– ja aprillikuu töötasust. Allakirjutanu arvates tuleb lähtuda palga säilitamisel......arvutamisel aluseksvõetavas perioodis arvutatud tükitöötasu 2.400 krooni, palgasüsteemist tulenevalt preemiat...
Palgakorralduse õiguslikud põhimõtted Eesti Vabariigis
Heino Siigur
1995 10, Lk 434 - 437
...reguleerimisele rajaneb ka töösuhete ühe koostisosa― töötasustamissuhete― õiguslik reguleerimine kindlatel põhimõtetel......spetsiifika arvestamise kaudu. Lähtudes töösuhteid ja töötasustamist sätestavast normistikust, võib allakirjutanu...
Tööõiguse praktikast
Helve Toomla
1995 10, Lk 439 - 441
...tootmise või töö ümberkorraldamisel muuta töötaja töötasustamise aluseid ja töörežiimi, teatades sellest töötajale......kätte nõudma. Tihti ei ole ta selleks suuteline ja töötasu jääbki saamata. = Ületunnitööd ei taheta tasustada Raske...
1  2  järgmine lehekülg»