Menüü

Palgakorralduse õiguslikud põhimõtted Eesti Vabariigis

Autor:
Number 1995/10
Lk 434-437

Kokkuvõte

Analoogiliselt töösuhete õiguslikule reguleerimisele rajaneb ka töösuhete ühe koostisosa― töötasustamissuhete― õiguslik reguleerimine kindlatel põhimõtetel, et tagada tööandjate ja töötajate koostöö sotsiaalse partnerluse alusel. Seejuures leiavad terviku kohta kehtivad põhimõtted täpsustuse ja täienduse vastava osa õiguslikul reguleerimisel, arvestades selle osa kohta ja ülesandeid terviku (s.o töösuhte) reguleerimisel ja tagades vastava terviku reguleerimise ühtsuse osade spetsiifika arvestamise kaudu. Lähtudes töösuhteid ja töötasustamist sätestavast normistikust, võib allakirjutanu arvates rääkida Eesti Vabariigis palgakorralduse rajanemisest järgmistel põhimõtetel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse