Menüü

Pankrotihalduri ülesanded pankrotistunud ettevõtte töötajate ja võlausaldajate huvide kaitsmisel töösuhetes

Number 1994/1
Lk 16-17

Kokkuvõte

Vastavalt PS §16 lg. 2 nimetab kohus pankroti väljakuulutamisel pankrotihalduri, kes koostab juriidilise isiku tegevuse jätkamise (reorganiseerimise või struktuuri muutmise) või likvideerimise kava, mille ta esitab kinnitamiseks võlausaldajate esimesele üldkoosolekule. Halduril ei ole õigust enne võlausaldajate üldkoosoleku otsust asuda juriidilist isikut likvideerima. See sõltub võlausaldajate üldkoosolekul langetatud otsusest, kas pankrotistunud ettevõte likvideeritakse kohe või jätkatakse esialgu majandustegevust. Halduri ülesanne on vastavalt kas lõpetada töölepingud pankrotistunud ettevõtte töötajatega või tagada töölepingute täitmine.

Alljärgnevalt vaatleme, mida haldur ühel või teisel juhul peaks tegema, millised küsimused tõusetuvad töösuhete lõpetamisel ning töölepingute täitmisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse